Chốt quy định về vượt đèn vàng trong Luật Trật tự, an toàn giao thông

Luật Trật tự, an toàn giao thông đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1.1.2025. Luật này đã chốt quy định vượt đèn vàng.