Kể từ nay trở đi,chuyển đất nông nghiệp thành đất ở tốn bao nhiêu tiền?

Khi tiến hành chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư, người dân sẽ phải nộp 4 khoản phí dưới đây.

 

Ngày nay, do dân số tăng nhanh nên nhu cầu chuyển từ đất nông nghiệp lên đất ở của người dân rất lớn. Khi tiến hành chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư, người dân sẽ phải nộp 4 khoản phí dưới đây.

4 khoản phí phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư

+ Tiền sử dụng đất

Trường hợp người dân chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở tức đất ở và đất nông nghiệp xen lẫn với nhau trong cùng thửa đất thì tiền sử dụng phải nộp đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại ngay thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công thức tính tiền sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp).

Trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất được tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4 khoản phí phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư

4 khoản phí phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư

Lưu ý, thời hạn cần hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất lúc này phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

Hoặc chậm nhất là thời gian 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

+ Lệ phí cấp sổ đỏ:

Mức nộp lệ phí trước bạ khi cấp sổ đỏ mới sẽ dao động từ 100.000 VND trở xuống/ lần cấp, tuỳ theo từng địa phương quy định.

+ Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ được tính theo công thức:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%.

Thời hạn để nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày tính từ ngày ban hành thông báo, trừ những trường hợp người nộp thuế được ghi nợ lệ phí trước bạ.

+ Phí thẩm định hồ sơ

Hiện nay, phí thẩm định hồ sơ không giống nhau ở các địa phương bởi phí này do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. Tuỳ thuộc các quy định của từng tỉnh, khoản phí thẩm định hồ sơ sẽ khác nhau.

Điều kiện để đất nông nghiệp được chuyển thành đất thổ cư

Điều kiện để đất nông nghiệp được chuyển thành đất thổ cư

Điều kiện để đất nông nghiệp được chuyển thành đất thổ cư

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai 2013, nếu hộ cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì cần phải được phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất muốn chuyển đổi mục đích như huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện là nơi có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên phải dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư, các hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau đó người dân tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (cấp huyện). Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ cần phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.