Tháng 5/2024: Đối tượng nào được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh không giới hạn?

Theo quy định hiện nay, có một số nhóm đối tượng được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Các nhóm đối tượng này cũng đã trải qua một số thay đổi về quyền lợi từ ngày 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng.

Dưới đây là danh sách 5 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT:

5 nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh 2024

5 nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh 2024

Nhóm thứ nhất: Bao gồm các đối tượng sau:

Người có công với cách mạng.

Cựu chiến binh.

Người được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng.

Người thuộc hộ nghèo.

Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thân nhân của người có công với cách mạng.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Nhóm thứ hai:

Được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Các đối tượng trong nhóm này bao gồm:

Những người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trẻ em dưới sáu tuổi.

Nhóm thứ ba: Những người khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm thứ tư:

Các trường hợp khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng).

Không áp dụng chi trả đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Không áp dụng chi trả đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Nhóm thứ năm:

Những người tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 10.800.000 đồng).

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm đau.